Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:825 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvordan stiller kulturministeren seg til at ny norsk musikk ikke vil bli spilt på NRK radio på morgensendingene?

Begrunnelse

Norsk musikk og særlig ny norsk musikk er avhengig av å bli eksponert gjennom bl.a. allmennkringkasteren NRK for å øke nedslagsfelt og bli oppdaget av lyttere. Det er stor enighet blant norske artister og norske musikkorganisasjoner at NRK er en viktig kulturinstitusjon i Norge som kan spre norsk musikk til mange, både lokalt og nasjonalt. Viktigheten av å bli spilt i sendetid med mange lyttere påpekes. Reaksjonene har vært store etter at NRK meddelte at det ikke vil bli spilt ny norsk musikk på morgen.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: NRKs radiokanaler har stor oppslutning blant lytterne. Det er derfor viktig at NRK tar ansvar for å fremme norsk musikk. Av denne grunn foreslo regjeringen i allmennkringkastingsmeldingen Meld. St. 38 (2014-2015) Open og opplyst å øke norskandelen i NRKs hovedkanaler P1, P2 og P3. Departementet understreket også at NRK bør sende en høy andel norsk musikk på sine andre radiokanaler. Stortingsflertallet sluttet seg til dette i mars i år. Stortingsflertallet ga samtidig uttrykk for at NRK bør forpliktes til å ta et større ansvar for å løfte frem nye talenter og lokale artister, for eksempel i distriktssendingene. Dette skal jeg selvsagt følge opp på egnet måte. Jeg vil likevel ikke pålegge NRK å spille lokale artister på bestemte tider av døgnet. Dette ville vært en innblanding i NRKs redaksjonelle frihet som jeg verken vil, eller formelt sett kan gjøre. Jeg minner om at kringkastingssjefen har ansvaret for den løpende programvirksomheten i NRK, og at jeg som eier ikke kan instruere eller overprøve kringkastingssjefen i redaksjonelle spørsmål.