Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:838 (2015-2016)
Innlevert: 01.04.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Stemmer det, slik det fremgår av flere nyhetssaker i media, at Fiskeriministeren vil sørge for at Havforskningsinstituttets forskning på havbruk skal være av en karakter som støtter positivt opp om regjeringens målsettinger, eller skal HI fortsatt ha en uavhengig stilling, basert på faglige vurderinger?

Begrunnelse

31. mars 2016 hadde fiskeriministeren innkalt representanter for Havforskningsinstituttet (HI) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) til et «oppvaskmøte», med bakgrunn i en strid rundt faglige rapporter fra HI. HI er det største marine forskningsmiljøet i Norge og er ledende på en rekke viktige nasjonale forskningsområder. Etter møtet var fiskeriministeren sitert i en rekke medier på at «forskerne skal være næringsvennlige», og statsråden uttalte til Bergens Tidende (1.4.16) at «vi politikere må se om disse faglige rådene påvirker politikkutformingen på en måte som blir feil i forhold til de målsettingene vi har». Til Fiskeribladet Fiskaren ble det opplyst om at departementet skal se på om den omstridte forskningsrapporten fra Havforskningsinstituttet, eller andre rapporter, «fører til en politikkutforming som er av det negative».

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Havforskningsinstituttet har og skal ha en fri og uavhengig rolle i faglige spørsmål. Dette er også nedfelt i hovedinstruks for styringen av Havforskningsinstituttet, jf. "Instituttet skal ha en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål."
Da jeg uttrykte at Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig, la jeg i dette at instituttet forsker på problemstillinger som er viktige både for næringen og myndighetene. Og at de skal ha god dialog med næringsliv, andre forskningsmiljøer og myndigheter om sin forskning.
Å støtte positivt opp om regjeringens målsettinger, betyr ikke annet enn at jeg forventer at Havforskningsinstituttet og andre forskningsmiljøer leverer forskningsbaserte råd til forvaltningen ut fra den fremste fagkunnskap de besitter. Bare på den måten kan vi forvalte og utvikle fiskeri- og havbruksnæringen bærekraftig og på en måte som bidrar til at også fremtidige generasjoner kan leve av å høste av de store sjømatressursene vi har langs kysten vår.
Storting og regjering kan legge føringer for hva det skal forskes på, men jeg er helt klar på at instituttet skal ha en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål.
Det er et stort potensial i fiskeri- og havbruksnæringen. Skal vi utnytte mulighetene som ligger der, er vi helt avhengige av solid og uavhengig forskning. Det skal Havforskningsinstituttet og andre forskningsmiljøer bidra til også i fremtiden.