Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:839 (2015-2016)
Innlevert: 01.04.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva synes kunnskapsministeren, som leder det forskningspolitiske arbeidet i regjeringen, om Fiskeriministerens syn på forholdet mellom politiske prioriteringer og faglig frihet i forskningsmiljøene, og kan kunnskapsministeren forsikre om at Havforskningsinstituttets faglige uavhengighet ligger fast?

Begrunnelse

31. mars 2016 hadde fiskeriminister Per Sandberg innkalt representanter for Havforskningsinstituttet (HI) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) til et «oppvaskmøte», med bakgrunn i en strid rundt faglige rapporter fra HI. HI er det største marine forskningsmiljøet i Norge og er ledende på en rekke viktige nasjonale forskningsområder. Etter møtet konkluderte Sandberg med at «forskerne skal være næringsvennlige», og uttalte til Bergens Tidende (1.4.16) at «vi politikere må se om disse faglige rådene påvirker politikkutformingen på en måte som blir feil i forhold til de målsettingene vi har». Til Fiskeribladet Fiskaren opplyste Sandberg at departementet skal se på om den omstridte forskningsrapporten fra Havforskningsinstituttet, eller andre rapporter, «fører til en politikkutforming som er av det negative».

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Forskning må være faglig uavhengig for å ha verdi. Det er helt grunnleggende for samfunnets tillit til forskning, forskere og forskningsresultater at vi hegner om forskningens uavhengighet, og at resultater ikke sensureres av oppdragsgiver eller myndigheter. Det er også viktig at forskningsresultater etterprøves og verifiseres. Men det er helt avgjørende at vi respekterer prinsippet om forskningens uavhengighet og akademisk frihet for å bevare tillit til forskningens resultater. At dette prinsippet gjelder, har også fiskeriminister Per Sandberg presisert, blant annet i Aftenposten 3. april.
Det er viktig at det forskes på problemstillinger som er knyttet til utvikling av oppdrettsnæringen. Vedrørende Havforskningsinstituttets faglige uavhengighet viser jeg til "Hovedinstruks for styringen av Havforskningsinstituttet. Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2014", punkt nr. 8 Formål og uavhengighet: "Instituttet skal ha en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål."