Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:859 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 12.04.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mattilsynet har bestemt at 200 tonn av sjokoladepålegget Nugatti må destrueres grunnet hasselnøttpastaen fra Tyrkia ikke ble meldt riktig inn til Mattilsynet før fortolling, ifølge NTB. Partiet ble likevel frigitt i tollen og 500000 Nugatti-bokser er produsert. Det er et vedtatt mål å reduserer matkastingen i Norge.
Hvis det ikke ligger helsemessige årsaker bak kravet om destruksjon, vil statsråden foreta seg noe i denne saken?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Bakgrunnen for vedtaket til Mattilsynet om omsetningsforbod/avvising er at partiet av hasselnøttpasta ikkje er framstilt for grensekontroll. Det er omsyn til mattryggleik som ligg bak kontrollkravet. Saka er i følgje Mattilsynet no til behandling som ei ordinær klagesak ved hovudkontoret i Mattilsynet. Eg finn det derfor ikkje rett å kommentere vedtaket før klagen er slutthandsama.
For ordens skuld gjer eg merksam på at denne saka høyrer konstitusjonelt inn under Helse- og omsorgsministeren.