Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:878 (2015-2016)
Innlevert: 07.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 03.05.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gje eit oversyn over summen av årlege forelda krav frå NAV blei etablert 1. juli 2006 og fram til i dag, fordela dei årlege forelda krava i ulike intervall, oppgje fordelinga av dei årlege forelda krava mellom personar med og utan innvandrarbakgrunn, synleggjera ev. enkeltgrupper som skil seg ut når det gjeld forelda krav, i tillegg til å drøfta kva utviklinga i samla forelda årlege krav over tid gjev av incentivverknader for personar busett i Noreg med tilgjenge til ytingar frå NAV?