Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:880 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Var statsråden informert om prisoppgangen, og hva synes statsråden om utviklingen med en dobling i prisen?

Begrunnelse

Styret ved Nasjonalmuseet har doblet prisen på inngangsbillettene til Nasjonalgalleriet, fra 50 til 100 kroner. Det er ønskelig med enklest mulig tilgang og lavest mulig terskel for besøk og opplevelser ved nasjonalgalleriet. Bakgrunn og lommebok skal ikke avgjøre tilgangen til de viktige kulturinstitusjonene. Vi vet at spesielt for ungdom og lavtlønnsgrupper, er inngangsprisen en terskel for deltakelse. En dobling i inngangsprisen kan derfor bidra til færre besøkende, og at enkelte grupper i mindre grad besøker museet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Ja, jeg kjenner til økningen i Nasjonalmuseets billettinntekter, som ble innført rett før min tid som kulturminister.
Nasjonalmuseet har et selvstendig ansvar for å utnytte sitt potensial for egeninntekter, herunder billettinntekter, andre inntektsgivende aktiviteter og tiltak, samt gaver og sponsorinntekter.
I Norge fikk vi en utvidelse av merverdiavgiften på kultur- og idrettsområdet med virkning fra 1. juli 2010. Ordningen fungerer som et incitament for museer og gallerier til å ta inngangspenger. Nasjonalmuseet har benyttet seg av denne ordningen siden 1. mai 2011. Til nå har beløpet vært relativt lavt. Den nye billettprisen framstår som "normal" når vi sammenligner med andre museer.
Regjeringen er også opptatt av å sikre barn og unge mulighet til gode kulturopplevelser. Jeg er derfor tilfreds med at Nasjonalmuseet har en rekke rabattordninger, fri entré for barn og ungdom og fri entré for alle på torsdager.