Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:894 (2015-2016)
Innlevert: 11.04.2016
Sendt: 12.04.2016
Besvart: 18.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor store er de påløpte skatte- og avgiftskuttene for hvert av årene 2014, 2015 og 2016, og hvor mye utgjør dette per dag når en legger til grunn det ukontroversielle faktum at skattekutt for ett år også gjelder i hvert eneste påfølgende år?

Begrunnelse

Viser til finansministerens svar av 11. april på mitt spørsmål av 4. april. Her hevder finansministeren at regjeringens skattekutt så langt summerer seg til 21 mill. kroner per dag. Finansministerens regnestykke kan imidlertid bare være riktig dersom skattekuttene i 2014 var 0, i 2015 var 0 og at alle 18,5 mrd. kroner ble kuttet i 2016. Meg bekjent er ikke dette tilfelle.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Utgangspunktet for mitt svar av 11. april var påstanden fra stortingsrepresentanten Marianne Marthinsen i Stortingets spørretime 30. mars 2016 om at «..regjeringen har brukt 50 mill. kroner om dagen på skattekutt siden de inntok regjeringskontorene….»
Denne feilinformasjon, som senere er gjengitt i flere medier, har jeg funnet nødvendig å korrigere. 50 mill. kroner i skattelettelser per dag siden regjeringen tiltrådde 16. oktober 2013, slik Marthinsen påstår, ville gitt nærmere 45 mrd. kroner i samlede skatte- og avgiftslettelser.
Det korrekte er at regjeringens samlede påløpte netto skatte- og avgiftslettelser til og med 2016-budsjettet utgjør om lag 18,5 mrd. 2016-kroner. Nedbrutt på det enkelte år er det om lag 7,4 mrd. kroner i 2014, 5,4 mrd. kroner i 2015 og 5,6 mrd. kroner i 2016. De akkumulerte lettelsene (målt i 2016-kroner) var dermed om lag 20 mill. kroner per dag for 2014, om lag 35 mill. kroner per dag for 2015 og blir om lag 50 mill. kroner per dag for 2016.