Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:895 (2015-2016)
Innlevert: 11.04.2016
Sendt: 12.04.2016
Besvart: 19.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva er de totale påløpte skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen tiltrådte, fordelt på kategoriene 1) inntektsskatt, 2) formue/arv, 3) næringsbeskatning, 4) særavgifter, og 5) sektoravifter og overprisede gebyrer?

Begrunnelse

Ber om en oversikt over provenyet av hver enkelt endring under hver av kategoriene, og hva grepene under hver kategori summerer seg til.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: