Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:895 (2015-2016)
Innlevert: 11.04.2016
Sendt: 12.04.2016
Besvart: 19.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva er de totale påløpte skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen tiltrådte, fordelt på kategoriene 1) inntektsskatt, 2) formue/arv, 3) næringsbeskatning, 4) særavgifter, og 5) sektoravifter og overprisede gebyrer?

Begrunnelse

Ber om en oversikt over provenyet av hver enkelt endring under hver av kategoriene, og hva grepene under hver kategori summerer seg til.