Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:896 (2015-2016)
Innlevert: 12.04.2016
Sendt: 12.04.2016
Besvart: 19.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Boko Haram bortførte for to år siden 200 jenter i Nigeria. De er fremdeles i terrororganisasjonens hender. UNICEF har nå kommet med en rapport som viser at Boko Haram har intensivert bruken av barn som selvmordsbombere. I 2014 var det om lag 4 tilfeller, mens i 2015 var det 44 tilfeller. Det er helt uakseptabelt.
Hvilke internasjonale tiltak har utenriksministeren tatt initiativ til for å sikre at jentene kan reddes ut av fangenskap og hindre at barn blir brukt som selvmordsbombere, og hvilke ytterligere tiltak vil iverksettes?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Boko Haram har over lengre tid terrorisert befolkningen i området rundt Tsjadsjøen, både i Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun. Mange tusen er drept, og millioner av mennesker er drevet på flukt.
Sikkerhetsutfordringene er betydelige, og gruppens voldshandlinger har store negative konsekvenser for folks dagligliv i området. Både statsministeren og jeg har fordømt Boko Harams handlinger. Bekjempelse av terror og radikalisering er en felles internasjonal bekymring. Utviklingen i Nigeria vil fortsatt være høyt på dagsordenen.
Det er viktig å se på årsakene til at voldelige grupperinger som Boko Haram vokser frem, og bidra til forebygging og utvikling. Norge yter humanitær hjelp til internt fordrevne i området og gir langsiktig bistand som kommer befolkningen nordøst i Nigeria til gode. Via UNICEF støtter Norge et program for trygge skoler nord i Nigeria. Å sikre trygge skoler er et sentralt tiltak for å forhindre kidnapping og rekruttering av barn til terrorgrupper som Boko Haram.
Trygg skole-initiativet har som mål å gi 100 000 barn på flukt kvalitetsundervisning under sikre forhold. Norge har også støttet grunnutdanning i Niger, spesielt i de områdene i sørøst som er særlig utsatt for angrep. Gjennom flere internasjonale aktører har vi i en årrekke finansiert helsetiltak for mødre og barn. Gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP) bidrar vi til fred- og forsoningstiltak i flere lokalsamfunn.
Norge støtter i tillegg Nigerias gjennomføring av FNs globale anti-terrorstrategi. Det skjer i form av et FN-prosjekt som setter Nigeria i stand til å bruke FN-institusjonenes ressurser når det gjelder forebygging av terrorisme.