Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:901 (2015-2016)
Innlevert: 12.04.2016
Sendt: 13.04.2016
Besvart: 20.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Hvordan har Norge tatt opp den akutte situasjonen for sivile i Fallujah i dialogen med irakiske regjeringsstyrker og myndigheter, og får denne strategien fra den irakiske hærens side konsekvenser for Norges samarbeid med irakiske regjeringsstyrker?

Begrunnelse

Fallujah er kontrollert av ISIL, og beleires av den irakiske hæren. Mange sivile har flyktet, men titusenvis av sivile er igjen i Fallujah og er fanget mellom de krigende partene. Sivilbefolkningen rammes hardt. Human Rights Watch har de siste dagene samlet rapporter fra den beleirede byen som er i en svært alvorlig situasjon når det kommer til leveranser av mat og medisiner. Også World Food Program har uttrykt bekymring for matsikkerhetssituasjonen i Fallujah.
Lite informasjon kommer ut på grunn av ISILs forbud mot mobil- og internettkommunikasjon. De få meldinger som er kommet ut er svært foruroligende. Det rapporteres om at mennesker som har forsøkt å forlate byen har blitt henrettet av ISIL. Samtidig rapporteres det om at de irakiske regjeringsstyrkene så vel som paramilitære styrker som opererer til støtte for hæren, har stoppet leveranser av mat og medisiner inn til Fallujah. Matprisene på det lille som er tilgjengelig er mangedoblet sammenlignet med resten av landet. Mange barn er rapportert å ha ankommet sykehuset på grunn av underernæring. Flere, inkludert både eldre og barn, skal ha omkommet grunnet mangel på mat og medisiner.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge er dypt bekymret over den tragiske humanitære situasjonen i Fallujah, som først og fremst skyldes terrororganisasjonen ISILs brutale styre. Byens befolkning er nå avskåret fra verden utenfor. Irakiske styrker har sagt seg villig til å opprette trygge korridorer for dem som ønsker å forlate byen, men ISIL hindrer befolkningen i å komme seg ut.
Grunnet ISILs styre og sikkerhetssituasjonen i byen får heller ikke humanitære organisasjoner som FN og Røde Halvmåne tilgang til de nødlidende. Det er en svært urovekkende utvikling at utsulting av sivilbefolkningen benyttes som våpen i konfliktene i Irak og Syria. Dette er helt uakseptabelt og klart i strid med folkeretten.
ISIL er en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet både i Midtøsten, Nord-Afrika og Europa, og må bekjempes med et bredt sett av virkemidler. Det er imidlertid avgjørende at kampen utføres på en måte som bidrar til forsoning og ikke øker oppslutningen om ISIL. Norge tar derfor jevnlig opp situasjonen for sivile som rammes av kamphandlingene med irakiske myndigheter, og minner dem om den avgjørende betydningen av at internasjonal humanitærrett overholdes. Vi understreker også at alle parter må bidra til at humanitær tilgang sikres.
Siden mars 2015 har norsk militært personell drevet opplæring av peshmerga-styrker i det kurdiske selvstyreområdet. Disse styrkene deltar ikke i kamper i Anbar-provinsen, der Fallujah ligger.
Kunnskap om internasjonal humanitærrett har vært og er en sentral del av denne opplæringen, nettopp for å sette styrkene i stand til å bekjempe ISIL på en måte som ivaretar hensynet til sivilbefolkning og internasjonale forpliktelser.