Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:909 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 14.04.2016
Besvart: 21.01.2016 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er utenriksministeren enig i kritikken som har kommet fra den greske statsministeren av makedonske sikkerhetsstyrkers behandling av flyktninger ved Idomeni, og hvordan har Norge tatt opp dette i dialogen med makedonske myndigheter?

Begrunnelse

Makedonia har de siste dagene fått sterk kritikk for sin behandling av flyktninger på den gresk-makedonske grensen ved Idomeni i Nord-Hellas. Mer enn 11000 flyktninger befinner seg i den uformelle flyktningleiren i Idomeni etter Makedonia og de andre landene på Balkan har stengt sine grenser for flyktninger som forsøker å ta seg over fra Hellas. Mange av dem har vært der i lang tid, storparten er fra Syria og Irak, og om lag 40 % av flyktningene i Idomeni er barn.
Politistyrker har brukt gummikuler og tåregass mot flyktningene da flere forsøkte å ta seg over grensen sist søndag. Leger Uten Grenser rapporterer at de har behandlet 300 mennesker for skader, hvorav 40 er blitt skadd av skudd fra gummikuler og 200 hadde pustebesvær grunnet tåregass. Hellas har vært harde i kritikken mot Makedonia etter hendelsene denne uken. Hellas’ statsminister Alexis Tsipras har uttalt at angrepet var meget disproporsjonalt, i møte med mennesker som åpenbart var ubevæpnet og ikke utgjorde en alvorlig trussel, angrep makedonske myndigheter med tåregass og gummikuler. Han sier videre at dette er «en stor skam for europeisk kultur og for land som vil være en del av det».

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Situasjonen for flyktninger og migranter på grensen mellom Hellas og Makedonia er svært vanskelig, og det er viktig å gjøre alt for at ikke kommer til nye hendelser hvor mennesker blir skadet.
Fra norsk side tar vi opp situasjonen på grensen i relevante samtaler på politisk nivå med både greske og makedonske myndigheter.
Den humanitære situasjonen i leiren ved Idomeni er svært utfordrende. Greske myndigheter ønsker å stenge Idomeni-leiren så snart dette er praktisk mulig. Myndighetene legger opp til frivillig overføring til andre leire. De legger til grunn at det vil være i flyktningene og migrantenes egeninteresse å bli overflyttet til mottak med mer anstendige boforhold, der også asyl- og relokaliseringsprosedyrene virker.
Norge bistår Hellas i håndteringen av de flyktningene og migrantene som er kommet til landet. Utenriksdepartementet har nylig satt av 35 millioner kroner i støtte til håndtering av flyktningkrisen i Hellas, i tillegg til støtten til migrasjonstiltak over EØS-midlene på 24,1 millioner euro, tilsvarende om lag 228 millioner kroner, som allerede er bevilget.
Det er viktig at Europa nå bistår Hellas både økonomisk og praktisk med humanitær bistand og kapasitet til å håndtere asylsakene.