Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:910 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 14.04.2016
Besvart: 21.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): FV17 og FV 720 Dyrstad-Østvik-Malm utgjør et viktig veiprosjekt i Nord-Trøndelag som har vært planlagt lenge og som berørte kommuner og fylkeskommune er enige om og har planlagt en framdrift for.
Hvorfor er ikke saken kommet til Stortinget, og hva gjør regjeringen for å hole framdriften i dette viktige veiprosjektet for Steinkjer-regionen?

Begrunnelse

Fylkesvei 17 er en veldig viktig trafikkåre i Nord-Trøndelag og binder byene Namsos og Steinkjer sammen. Veistrekningen er i dårlig forfatning og etter at fylkeskommunen overtok ansvaret første januar 2010 har det vært arbeidet konkret med planer for å utbedre hele strekningen. Også fylkesvei 720 er lagt inn i prosjektet og det er en pågående sammenslåingsprosess mellom kommunene Verran og Steinkjer som gjør denne strekningen enda viktigere for en effektiv fremtidig kommune, om kommunene skulle velge å slå seg sammen. Involverte kommuner og fylkeskommune er enige om bompengefinansiering av prosjektet. Nord-Trøndelag fylkeskommune vil stå for 50 % av finansieringen og 50 % vil kreves inn som bompenger. Søknaden om statens godkjenning av bompengeprosjektet ble sendt departementet i januar 2016 og for å sikre planlagt framdrift av prosjektet er det avgjørende at bompengeproposisjonen kommer til stortinget for behandling i løpet av våren 2016. Foreløpig er den ikke lagt fram.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet mottok saken fra Vegdirektoratet den 22. februar, og er nå i gang med ekstern kvalitetssikring (KS2) av trafikkgrunnlaget og finansieringsanalysen for bompengeprosjektet fv 17 og fv 720 Dyrstad-Østvik-Malm. Det er ikke aktuelt å fremme en bompengeproposisjon for Stortinget før dette er gjennomført. Samferdselsdepartementet vil så raskt som mulig etter gjennomført KS2 forelegge saken for Stortinget. Jeg tar sikte på at dette vil kunne skje i løpet av høsten 2016.