Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:915 (2015-2016)
Innlevert: 14.04.2016
Sendt: 14.04.2016
Besvart: 19.04.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Fredrikstad Seafood fikk i mars 2015 en forsknings- og utviklingskonsesjon for landbasert oppdrett av laks. Forut for denne konsesjonstildeling forelå det en fagrapport om landbasert oppdrett. Selskapet etterlyser på kyst.no avklaringer rundt regelverket.
Vil statsråden ta initiativ til rask avklaring av regelverket slik at Fredrikstad Seafood kan få startet slik virksomhet på Øra?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Nærings- og fiskeridepartementet har hatt på høring et forslag til regelverksendringer på landbasert oppdrett med høringsfrist 22. januar 2016. På grunn av andre prioriterte oppgaver, blant annet med etablering av tillatelser til akvakultur av matfisk til utviklingsformål og oppfølging av stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, har oppfølgingen av regelverket for landbasert oppdrett blitt noe forsinket.
Departementet er imidlertid i prosess med dette arbeidet, og jeg tar sikte på at regelverket skal være på plass i løpet av våren 2016.