Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:922 (2015-2016)
Innlevert: 14.04.2016
Sendt: 15.04.2016
Besvart: 20.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Næringslivet i denne regionen har høy innovasjonsgrad og mange forskningsprosjekter med støtte fra de til enhver tid tilgjengelige virkemidler. Kunnskap fra petroleumsnæringa kan brukes i andre næringer og prosjekter fra aktører som vil ta plass i "det grønne skifte".
Hvorfor har ikke regjeringen inkludert ekstra midler til forskningsbasert innovasjon til Møre og Romsdal slik som RFF Agder og RFF Vestlandet, og hvordan har de tenkt å gi Møre og Romsdal samme mulighet for omstilling?

Begrunnelse

Regjeringen har i sin tiltakspakke for sysselsetting bevilget 19 Mill kroner ekstra til Regionalt Forskingsfond (RFF) Agder og RFF Vestlandet. Dette har regjeringen begrunnet med behov for omstilling i nærings- og arbeidslivet. Regjering har omtalt et særlig omstillingsbehov fra Agder til Møre og Romsdal. Det kan synes noe uforståelig at Møre og Romsdal gjennom RFF Midt-Norge ikke er tilgodesett med samme mulighet for å blant annet sette i gang brukerstyrte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i de næringene som nå sliter. RFF Midt-Norge omfatter Møre og Romsdal fylkes som sammen med Rogaland har hatt landets mest petroleumsdrevne næringsliv. Den maritime klyngen med offshore rederier, verft og leverandørindustri opplever dramatisk bortfall av markeder. Dette slår ut i omfattende nedbemanning og sterk reduksjon i privat investeringskapital, samtidig med stort innovasjon- og omstillingsbehov.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen er opptatt av omstilling i nærings- og arbeidslivet. De sju regionale forskningsfondene spiller en viktig rolle når det gjelder å styrke regional forskning og forskningsbasert innovasjon.
Regjeringen la i budsjettproposisjonen for 2016 frem en tiltakspakke for omstilling i de hardest rammede områdene. På bakgrunn av dette bevilget Stortinget i saldert budsjett for 2016 midler til en ettårig styrking av bevilgningen til Regionalt forskningsfond Agder og Regionalt forskningsfond Vestlandet med totalt 19 mill. kroner i 2016.
Regjeringen følger nøye med på næringsutviklingen i regionene. Behovet for ytterligere tiltak som på kort og lang sikt kan bidra til omstilling i de områdene som er rammet, herunder også Møre og Romsdal, vil bli vurdert.