Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:925 (2015-2016)
Innlevert: 15.04.2016
Sendt: 18.04.2016
Besvart: 26.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Anbudet for kystruten Bergen-Kirkenes som selskapet Hurtigruten i dag innehar, går ut i 2019. Erfaringsvis krever det mye forarbeid før et nytt anbudsdokument er klart.
Er arbeidet med et nytt anbud for kystruten Bergen- Kirkenes påbegynt, og vil statsråden sikre at dagens seilingsmønster kan opprettholdes?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: "Den gjeldende avtalen for kystruten Bergen – Kirkenes mellom Hurtigruten AS og Samferdselsdepartementet er en åtteårig avtale, som gjelder fra 1. januar 2012 og utløper 31. desember 2019. Samferdselsdepartementet har rett til å forlenge avtalen med inntil ett år.
Samferdselsdepartementet har internt igangsatt grunnlagsarbeid i forkant av en ny anskaffelse av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes. Den konkrete utformingen av tjenesten er ennå ikke avklart og jeg må derfor komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.