Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:928 (2015-2016)
Innlevert: 15.04.2016
Sendt: 18.04.2016
Besvart: 26.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kor mykje bompenger ble innkrevd av norske bilister og næringsliv i 2015?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringens mål er å redusere bompengeandelen i vegprosjekter. Regjeringen har fjernet bompenger på en rekke vegprosjekter gjennom økt statlige bevilgninger over statsbudsjettet. Samtidig fikk regjeringen ikke flertall i Stortinget for ytterligere økning i bevilgninger til bompengekutt i statsbudsjettet for 2016.
Den foreløpige rapporteringen fra bompengeselskapene for 2015 viser en samlet brutto bompengeinntekt på 9,2 mrd. kr. Endeleg resultat vil først foreligge når regnskapene for 2015 er klare i løpet av høsten 2016.
Jeg minner om at i forslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023 la den rødgrønne regjeringen opp til en kraftig vekst i bompengeinnkrevingen. Resultatene fra de siste årene reflekterer denne veksten. Samtidig er veksten lavere enn lagt til grunn av forrige regjering, siden flere bomprosjekter er nedbetalt gjennom ekstraordinære bevilgninger til å slette bompengegjeld under dagens regjering.