Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:933 (2015-2016)
Innlevert: 18.04.2016
Sendt: 18.04.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 26.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil regjeringen ta initiativ overfor våre samarbeidspartnere i Europa om å finne løsninger med berørte land/myndigheter om at asylsøkere som reddes i Middelhavet og som kommer med båt fra Libya settes i land i Libya, og ikke transporteres til Italia?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen vil støtte og bidra til tiltak utenfor Europa som kan bidra til at migrasjonen blir kontrollert og regulert. Vi vil støtte og bidra til tiltak som kan adressere årsakene til de migrasjonsbølgene vi nå ser. Ingen andre enn menneskesmuglerne er tjent med en ukontrollert massemigrasjon der migrantene risikerer livet for å komme til et Europa som i dag har store utfordringer med å håndtere de migrantene som er kommet de siste årene.
Dagens situasjon er dramatisk. Vi har rapporter om et stort antall migranter på vei til eller i Libya, som alle har som mål å komme seg over Middelhavet til Europa. Migrantene kommer fra mange land i Afrika og Asia. Noen kan ha beskyttelsesbehov, mens andre kan betegnes som økonomiske migranter. Kyniske menneskesmuglere tjener store beløp på å organisere trafikken og selge plasser i båter som stort sett er i en slik forfatning at de aldri vil kunne nå Europa. De aller fleste migrantene blir enten plukket opp av skip i området utenfor kysten av Libya, eller de omkommer på sjøen.
Antallet som har kommet til Italia over Middelhavet er så langt i år vesentlig høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er grunn til å anta at antallet som vil legge ut fra Libya vil øke de neste månedene. Dette er en situasjon jeg tror mange i Europa ser at ikke kan fortsette. Skal en retur til Libya være mulig, må vi se en vesentlig endring som innebærer at de områdene det returneres til er stabile og trygge. Det er bred enighet om at de europeiske landene må lete etter, og bidra til, løsninger i migrantenes opprinnelsesland eller i transittland, på samme måte som EU har forhandlet med Tyrkia om løsninger for migrantene som har brukt den østlige ruten fra Tyrkia til Hellas.