Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:936 (2015-2016)
Innlevert: 19.04.2016
Sendt: 19.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): I forbindelse med behandling av forslag 8:38 om landmåling gjorde stortinget et vedtak om at regjeringen skal se på hvordan arbeider med eiendomsoppmåling skal organiseres og vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning.
Kan statsråden gjøre rede for hvordan dette vedtaket vil følges opp, og hvordan berørte organisasjoner vil bli inkludert i arbeidet?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Utredningsarbeidet er igangsatt og jeg har som mål å sende et notat på alminnelig høring før sommeren. Utredningen skjer i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet vil deretter ta saken opp med Stortinget på egnet måte.
Alle berørte organisasjoner, kommuner og personer vil få god anledning til å uttale seg i høringsrunden.
Departementet har orientert fagmiljøet om utredningen ved ulike anledninger, bl.a. på
Geomatikkdagene i Ålesund 8. – 10. mars 2016. Dette er et bredt arrangement som retter seg mot hele fagmiljøet både fra privat og offentlig side.
KS ble informert i konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS den 19. april 2016. KS har også tidligere fått en uformell orientering om utredningsarbeidet.