Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:944 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Det haster med å få behandlet sak om fylkesvei 17 i Nord-Trøndelag. Prosjektet er ferdig behandlet, klar til utbygging og oversendt departementet.
Når vil Regjeringen legge denne saken fram for Stortinget?

Begrunnelse

Fylkesvei 17 i Nord-Trøndelag er ferdig behandlet som utbyggingssak i fylkeskommunen, oversendt Statens Vegvesen som igjen har sendt saken over til departementet. På grunn av bompengefinansiering må saken behandles i Stortinget. Fylket er utålmodig etter å komme i gang med utbyggingen og ønsker saken behandlet så snart som mulig. Det bør være unødvendig for regjeringen å la saken ligge i departementet når alle lokale avklaringer er foretatt og saken er ferdigbehandlet hos fagetatene. Å spekulere i en utsetting av saken fordi man vil se an fylkesveienes status i NTP vil føre til flere års forsinkelse. Dette kan ikke være akseptabelt for en veistrekning hvor utbygging og finansiering er klargjort og alt ligger til rette for snarlig utbygging.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet mottok saken fra Vegdirektoratet den 22. februar, og er nå i gang med ekstern kvalitetssikring (KS2) av trafikkgrunnlaget og finansieringsanalysen for bompengeprosjektet fv 17 og fv 720 Dyrstad-Østvik-Malm. Det er ikke aktuelt å fremme en bompengeproposisjon for Stortinget før dette er gjennomført. Samferdselsdepartementet vil så raskt som mulig etter gjennomført KS2 forelegge saken for Stortinget. Jeg tar sikte på at dette vil kunne skje i løpet av høsten 2016.