Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:952 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Mener statsråden det er riktig at tidligere yrkesfagelever fra R94 som ønsker å gå videre i høyere utdanning, og som må ta opp fag fra vgs, må gå hele skoleår om igjen når fagene de ønsker å ta opp igjen ikke lenger finnes?

Begrunnelse

Mulighet til livslang læring for alle er nødvendig i vårt omstillingssamfunn. Dessverre opplever noen at muligheten til igjen sette seg på skolebenken ikke i samme grad er tilstede for dem som har vitnemål fra R94. De må konvertere sitt gamle vitnemål over til Kunnskapsløftets vitnemål, men elever som har gått yrkesfag etter R94 opplever problemer med å forberede sin karakterer. Dette fordi programfagene blir på Kunnskapsløftet ført opp som uspesifisert, og da kan ikke karakterene forbedres. For eksempel: Utdanningen far R94 på kokk, innebar noen småfag, som for eksempel hygiene. I Kunnskapsløftet er hygiene ført som et uspesifisert fag, slik at det ikke kan tas opp igjen og forbedres. Elever med dette problemet som har tatt kontakt med fylkeskommunen blir da oppfordret til å ta opp igjen hele 1. og/eller 2.klasse på nytt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Da Kunnskapsløftet ble innført, ble det fastsatt en overgangsordning fra Reform 94 (R94). Det ble også fastsatt overgangsordninger mellom fag i R94 og Kunnskapsløftet. Frem til og med våren 2010 kunne elever i samsvar med disse forbedre karakterer etter R94.
Våren 2010 var siste anledning til å utstede vitnemål og kompetansebevis fra R94. Det er likevel fremdeles mulig å få dokumentasjon fra videregående opplæring med en kombinasjon av fag fra R94 og fag fra Kunnskapsløftet. Samlet sett må likevel Kunnskapsløftets vitnemålskrav oppfylles for at det kan utstedes vitnemål som gir studiekompetanse. Dette betyr at dersom et fag fra R94 ikke kan erstatte et fag i Kunnskapsløftet, må man ta det faget som kreves etter Kunnskapsløftet selv om dette har større omfang. Dersom man ikke ønsker å ta et helt skoleår om igjen, kan man ta det faget man trenger som privatist.
Jeg påpeker for øvrig at personer som har fullført og bestått yrkesfaglig videregående opplæring etter Reform 94 også kan kvalifisere til opptak til høyere utdanning ved å ta påbygg til generell studiekompetanse, gjennom 23/5-regelen eller ved realkompetansevurdering.