Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:961 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 29.04.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Er statsråden, som ansvarlig for regjeringens arbeidsgiverpolitikk i staten, enig i Keshvaris utsagn?

Begrunnelse

Jeg viser til skriftlig spørsmål til statsråden sendt 8. april i år (dok. nr. 15:874). Her stilte jeg spørsmål om statsråden var enig i Mazyar Keshvaris utsagn til Klassekampen om at UDI-direktøren «bør konsentrere seg om jobben sin her i Norge framfor å opptre som utenrikspolitisk kommentator». Dette konkrete spørsmålet besvarte ikke statsråden i sitt svar, og jeg gjentar derfor spørsmålet mitt.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Som jeg sa i mitt forrige svar til stortingsrepresentanten Håheim må det vurderes konkret hvilke grenser lojalitetsplikten setter for statsansattes adgang til å uttale seg om egen virksomhet. Terskelen for disse grensene er høy. Slik jeg ser det har UDI direktøren ikke gått ut over de alminnelige grenser for ytringsfriheten som gjelder for en statsansatt.