Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:966 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hva mener statsråden om EUs forslag til endringer i våpendirektivet, og hvordan arbeider regjeringen for å sikre våpenregler i EU som ikke vil ramme jakt- og skyttermiljøet så hardt?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Intensjonen bak Europakommisjonens initiativ er å bedre våpenkontrollen. Det er et viktig mål som har bred støtte. Det er viktig å ha regler som effektivt forebygger ulovlig innehav og bruk av skytevåpen.
Jeg er imidlertid, som spørreren, opptatt av at restriksjoner knyttes til de områder som utgjør en alvorlig trussel mot den offentlige sikkerhet. Tiltakene bør i minst mulig grad, ramme jegere og skyttere. Dette er et synspunkt som også deles av flere land.
På bakgrunn av innspill fra medlemsland er den opprinnelige teksten endret flere ganger under forhandlingene. Det er derfor for tidlig å si hvilke konkrete endringer som vil komme da forhandlingene ikke er avsluttet.
EUs våpendirektiv fastsetter krav til medlemsstatenes nasjonale våpenlovgivning og er Schengen-relevant slik at Norge deltar i arbeidsgruppen om endringsforslaget. Norge deltar også i rådsmøter for justis- og innenriksministre når forslaget drøftes på dette nivået. I disse foraene har jeg arbeidet for å oppnå løsninger som sikrer statene et stort nasjonalt handlingsrom i våpenpolitikken. Jeg har også konsekvent støttet de alternativer til reguleringer som innebærer minst mulig inngrep for jakt- og skyttermiljøer.