Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:972 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Jeg viser til oppslag om økte kostnader for E6 Helgeland nord.
Hvordan vil statsråden sikre finansiering slik at prosjektet holder planlagt fremdrift?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til omtalen av kostnadsøkningen på E6 Helgeland nord i Prop. 1 S (2015-2016). Her fremgår det bl.a. at det ligger an til kostnadsøkninger etter at anbudene er mottatt. Prognosen for sluttkostnad innebærer en kostnadsøkning på om lag 450 mill. kr i forhold til kostnadsrammen, og 600 mill. kr ift. styringsrammen, gitt at prosjektet skal gjennomføres i uendret omfang. Videre fremgår det at Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om dette.
Samferdselsdepartementet arbeider fortsatt med å vurdere hvordan kostnadsøkningen for prosjektet skal håndteres. Vi vil komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig og så snart det foreligger en avklaring.