Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:982 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Fylkesmannen i Østfold har åpnet tilsynssak i forbindelse med at overlegene på ortopedisk avdeling ved sykehuset i Østfold har sendt en bekymringsmelding om at pasienter med brudd må vente lenger en ønskelig utfra diagnosen. Avdelingssjef Borgersen ved ortopedisk avdeling, sier til Fredrikstad Blad at behandlingen er forsvarlig, men ikke optimal.
Hva vil statsråden forta seg mens tilsynssaken foregår, slik at pasientene i Østfold får optimal behandling ved bruddskader?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen ønsker ikke at noen skal vente unødvendig lenge på behandling. Vårt mål er å skape pasientens helsetjeneste. Gjennom konkrete reformer og styrking av sykehusene ønsker regjeringen å bidra til redusert ventetid og økt pasientbehandling ved norske sykehus. Regjeringen har allerede kuttet ventetider. Det står 42 000 færre i helsekø i dag enn for to år siden.
Når det gjelder den aktuelle situasjonen ved Sykehuset Østfold, så opplever jeg at sykehusets ledelse har inntatt et aktivt forhold til å følge opp dette. De har vært tydelig på at de både har iverksatt og jobber med nye tiltak for å unngå situasjoner der pasienter må vente unødvendig lenge. Jeg kan forstå at det kan være sesongmessige variasjoner knyttet til denne type skader, for eksempel på dager hvor det er spesielt glatt eller i sommerferien med mange tilreisende til fylket, men det er likevel viktig at sykehuset tar høyde for slike normale variasjoner.
Jeg har forstått at sykehuset siden påske ikke har hatt ventetider på denne typen operasjoner ved ortopedisk avdeling på grunn av for liten operasjonskapasitet, og at de nå setter inn flere tiltak for å unngå en ny opphopning til sommeren.
Det er åpnet en tilsynssak som vil gi en objektiv vurdering av om tilbudet er forsvarlig. Uansett konklusjon fra fylkeslegen, så oppfatter jeg at Sykehuset Østfold følger opp de bekymringsmeldingene som har kommet. Jeg forventer at summen av de tiltakene som sykehuset nå arbeider med bidrar til bedre behandling av denne pasientgruppen i fremtiden.