Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:983 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil statsråden innføre trafikkopplæring som et av grunnlagene for gyldig fravær i videregående opplæring?

Begrunnelse

God kjøreopplæring er viktig for å opprettholde og fortsette den gledelige utviklingen som har vært i antall trafikkulykker de siste årene, særlig blant unge. For at unge skal få kjøreopplæring som samsvarer med målene i læreplanen for kjøreopplæring har det avgjørende betydning at opplæringen kan skje på ulike tider, med ulike mengder trafikk på veiene. For mange elever vil også førerkort være en viktig kompetanse for å få jobb innen det yrket de utdanner seg til.
Trafikkforum melder om at mange av deres medlemsskoler allerede i dag opplever at det er utfordrende å tilby god trafikkopplæring til unge som skal ta førerkort fordi elever i videregående skole vegrer seg for å ta del i trafikkundervisning i skoletiden. De frykter situasjonen vil bli problematisk når fraværsgrensene i videregående opplæring trår i kraft.
I dag er trafikkopplæring ikke inkludert som et av unntakene fra de nye fraværsreglene i videregående opplæring.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Elever i videregående opplæring har allerede i dag en plikt til å møte til, og delta aktivt i, opplæringen. Fra og med skoleåret 2016-2017 vil det i tillegg gjelde en fraværsgrense på ti prosent knyttet til timefravær i enkeltfag.
For at en slik regel ikke skal få urimelige utslag, er det forskriftsfestet en rekke unntak fra fraværsgrensen. Dokumentert fravær som skyldes for eksempel helse- og velferdsgrunner eller arbeid som tillitsvalgt, vil ikke regnes med. Det vil heller ikke regnes som fravær dersom man har en avtale med læreren om selvstendig studiearbeid.
Kjøreopplæring er ikke en del av opplæringen i videregående skole. Jeg forstår at mange elever gjerne vil skaffe seg førerkort, men jeg mener dette må foregå i elevens fritid. En fraværsgrense på ti prosent med mulighet for flere unntak, er etter min vurdering rimelig. Ved å ta kjøretimene i fritimer, på ettermiddagen og i helgene vil det være mulig å ta førerkort innenfor grensen. Jeg vil derfor ikke innføre trafikkopplæring som et nytt unntak fra fraværsgrensen.