Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:984 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 26.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvilke miljørelaterte avgifter er endret siden regjeringen tiltrådte og hva er provenyet av disse hver for seg og til sammen?

Begrunnelse

Finansministeren skriver i svar til meg av 19. april at de miljørelaterte avgiftene summerer seg til 926 mill. kroner, herunder 1240 mill. for 2016. I finansministeren svar på spørsmål nr. 911 fra Marianne Marthinsen framgår det at påløpt proveny av endringer i miljøavgiftene i 2016 utgjør 129 mill. kroner (evt. 1 629 mill. kroner dersom en regner med den fiskale flyseteavgiften). Begge deler kan ikke være riktig, så vi ber om en spesifisering av samtlige miljørelaterte avgiftsendringer med provenyberegninger.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: