Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:984 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 26.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvilke miljørelaterte avgifter er endret siden regjeringen tiltrådte og hva er provenyet av disse hver for seg og til sammen?

Begrunnelse

Finansministeren skriver i svar til meg av 19. april at de miljørelaterte avgiftene summerer seg til 926 mill. kroner, herunder 1240 mill. for 2016. I finansministeren svar på spørsmål nr. 911 fra Marianne Marthinsen framgår det at påløpt proveny av endringer i miljøavgiftene i 2016 utgjør 129 mill. kroner (evt. 1 629 mill. kroner dersom en regner med den fiskale flyseteavgiften). Begge deler kan ikke være riktig, så vi ber om en spesifisering av samtlige miljørelaterte avgiftsendringer med provenyberegninger.