Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:986 (2015-2016)
Innlevert: 26.04.2016
Sendt: 26.04.2016
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 03.05.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Hva kan statsråden gjøre for å sikre fortsatt drift til punktutgaven av Klar tale?

Begrunnelse

Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Større skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser. Vi har både innenriks, utenriks, tema, kultur og sport i avisa. Klar Tale kommer ut hver torsdag i papirutgave. Avisa kommer også som punktutgave, lydavis på CD og som podcast. Det gjør avisen til et unikt verktøy for synshemmede for å kunne følge med i nyhetsbildet.
Dessverre kan nå en krevende økonomisk situasjon medføre at punktutgaven vil måtte opphøre fra og med 1. juli. Dermed vil synshemmede kunne miste et viktig tilbud.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg har fått overført spørsmålet fra kulturministeren. Mitt departement bidrar til finansieringen av Klar Tale gjennom en tilskuddsordning som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tilskuddsordningen "Tilskudd til tiltak for å bedre levekår og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne" på kap. 872, post 72, har for 2016 en ramme på 15 millioner kroner. Totalt for 2016 var søknadssummen på 34 millioner kroner. I år er det gitt et tilskudd på 7,3 millioner kroner til stiftelsen som gir ut lettlestavisen Klar Tale.
Stiftelsen Klar Tale har informert direktoratet skriftlig om at de av økonomiske årsaker legger ned punktskriftversjonen av lettlestavisen Klar Tale med virkning fra 1. juli 2016. I alt har punktskriftversjonen 33 abonnenter, og det vil ifølge stiftelsens informasjon til direktoratet ha en årlig kostnad på kr 300 000 – kr 400 000 å opprettholde tilbudet. Etter det departementet er kjent med ønsker stiftelsen Klar Tale å satse på nettsiden www.klartale.no som viktigste plattform. Her vil de kunne nå alle avisens målgrupper, også de 33 som i dag abonnerer på punktskriftversjonen.