Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:993 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 11.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å øke antall obduksjoner i Norge samtidig som det ikke blir pårørende som må betale regningen for transport av den døde til sykehus for obduksjon om de samtykker til obduksjon?

Begrunnelse

Fra 1. januar trådte den nye obduksjonsloven i kraft. Den sier at alle leger blir pålagt å ta stilling til obduksjon ved alle typer dødsfall i og utenfor sykehus. På den ene siden er dette bra, fordi man får et økt antall obduksjoner, som er bra for ny kunnskap. Problemet på den andre siden er at begravelsesbyrå har utfordringer med å få dekket fraktkostnadene fra dødssted til sykehus. Denne regningen bør heller ikke legges på de pårørende om de samtykker til obduksjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg holder fast ved at det er et mål å øke antallet medisinske obduksjoner og at det er viktig at obduksjon vurderes ved alle dødsfall.
Arbeids- og sosialministeren har opplyst at utgifter til båretransport dekkes av folketrygden dersom transportavstanden fra dødssted til gravstedet overstiger 20 kilometer. Det gjøres fradrag for en egenandel som utgjør 10 % av full gravferdsstønad (p.t. kr 2 208). Utgifter til båretransport ved medisinsk obduksjon dekkes også av folketrygden etter de samme reglene. Det er ikke en særskilt egenandel knyttet til båretransport ved obduksjon. Det er transporten under ett, fra dødssted via obduksjonssted til gravsted, som skal vurderes opp mot 20 kilometer-grensen og eventuelt fratrekkes egenandel.
Vi er blitt gjort oppmerksom på at noen mener at det har skjedd en praksisendring i Arbeids- og velferdsetaten som medfører at begravelsesbyråer kan oppleve problemer med å få dekket hele transportregningen i forbindelse med kjøring til obduksjon. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor midlertidig stanset Arbeids- og velferdsetatens behandling av krav om dekning av utgifter til båretransport i forbindelse med obduksjoner.
Det er ikke ønskelig at de etterlatte skal påføres kostnader som følge av en obduksjon. I samarbeid med arbeids- og sosialministeren vurderer jeg derfor endringer i reglene for dekning av utgifter til båretransport ved obduksjon og eventuelle budsjettkonsekvenser som følge av en slik endring.