Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:999 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av utenriksminister Børge Brende

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): På forrige AHLC-møtet sa utenriksminister Brende at i mangel på en politisk prosess for å løse konflikten, vil Norge styrke den økonomiske bærekraften til Palestina. Torsdag 21. mars stengte det israelske militæret 35 steinbrudd i Beit Jafar. Samtidig får Israelske selskaper tillatelse til å drive utvinning i område C. Steinindustrien er meget viktig for palestinsk økonomi.
Hvordan mener utenriksministeren at denne typen folkerettsstridige diskrimineringen påvirker muligheten for en bærekraftig palestinsk økonomi?

Begrunnelse

Torsdag 21. mars stengte det israelske militæret 35 palestinske steinbrudd i landsbyen Beit Jafar. 3500 palestinske arbeideres livsgrunnlag står nå i fare. Soldater gikk til fysisk angrep på flere arbeidere, konfiskerte utstyr verdt millioner av dollar, og krever høye bøter fra steinbruddeierne. Grunnlaget for stengingen var at steinbruddene drives uten tillatelse. Ifølge bransjeorganisasjonen Palestinian Stone and Marble Union har ikke noen palestinske steinbruddeiere i område C fått tillatelse til å drive av Israel siden 1994. Human Rights Watch har sagt at Israel struper en palestinsk industri, samtidig som de promoterer den samme industrien i israelske bosettinger. De 11 israelske selskapene som driver steinbrudd i område C har fått tillatelser fra militæret. I følge Human Rights Watch er det folkerettsstridig at Israel tjener økonomisk på utvinning av naturressurser fra okkupert område. Som Palestinas største eksport med mellom 15-20 000 ansatte, er steinindustrien viktig for palestinsk økonomi.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Tilgang til næringsvirksomhet i C-området på Vestbredden er av stor betydning for den palestinske økonomien, for inntektene til Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og for en fremtidig etablering av en to-statsløsning. Steinbrudd er en viktig inntektskilde for palestinere.
En sentral del av Norges innsats som leder av giverlandsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC) er å styrke den palestinske økonomien og sørge for et bærekraftig inntektsgrunnlag for PA. Dette er også tema under møtene i AHLC. Norge har gjentatte ganger oppfordret Israel til å akseptere økt palestinsk tilgang til C-området. Dette ble også understreket av mange givere, inkludert Norge, da giverlandsgruppen møttes i Brussel 19. april i år. I sin rapport til møtet, anslo Verdensbanken at manglende palestinsk tilgang til næringsvirksomhet i C-området representerer et inntektstap tilsvarende cirka en tredjedel av PAs samlede inntekter. AHLC er et forum hvor partene kan diskutere sentrale økonomiske spørsmål direkte med hverandre og med giverne. Norge vil fortsette å fremme betydningen av palestinsk tilgang til å drive næringsvirksomhet i C-området.