Skriftlig spørsmål fra Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1000 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av utenriksminister Børge Brende

Astrid Aarhus Byrknes (KrF)

Spørsmål

Astrid Aarhus Byrknes (KrF): I svar på spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) lovet utenriksminister Brende i Stortinget 27. april å gi klart uttrykk overfor palestinske selvstyremyndigheter at utbetalingene av store pengebeløp til fengslede terrorister er en uakseptabel praksis.
På hvilke tidspunkt, på hvilken måte og overfor hvem i den palestinske selvstyremyndigheten er det fra Utenriksdepartementet blitt protestert mot denne praksisen etter at Utenriksdepartementet fikk kjennskap til at den fortsatte i 2014?

Begrunnelse

Samtidig som den palestinske selvstyremyndigheten i prinsippet tar avstand fra terror, driver den systematisk med hyllest av de som har utført terroraksjoner mot Israel. Det er også etablert en praksis med store pengeutbetalinger – og mest til de som er skyldig i de verste terrorhandlingene der flere sivile er drept. Etter protester fra Storbritannia og Norge lovet president Abbas å avslutte denne praksisen, men nå er det blitt kjent at den har fortsatt også etter 2014 ved at utbetalingene er kanalisert gjennom en egen kommisjon som får finansiering fra de palestinske selvstyremyndighetene.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har ved flere anledninger gjort det klart for palestinske selvstyremyndigheter (PA) at støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsel, hvor økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid, er uakseptabel og bør avskaffes. Allerede i mai 2013 forsikret PA om at norske midler ikke går til finansiering av ordningen. PA har imidlertid ikke gitt uttrykk for at ordningen som sådan har blitt avskaffet.
Under mitt siste møte med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas 3. mai i år, understreket jeg på nytt at ordningen er uakseptabel. Jeg fikk igjen forsikring om at norske midler ikke inngår i utbetalingene. Jeg la overfor presidenten vekt på at PA vil være tjent med å avskaffe ordningen.
Utenriksdepartementet har også flere ganger tidligere tatt opp saken med PA, både på politisk nivå og på embetsnivå. Ordningen var blant annet tema i samtaler jeg hadde med finansminister Shukri Bishara under et besøk til Palestina i mai 2014 og under et givermøte med Bishara i juni samme år. Daværende spesialrepresentant Jon Hanssen-Bauer fulgte opp i en ny samtale med Bishara i august 2014. Jeg tok nok en gang saken opp med finansminister Bishara da vi møttes under møtet i giverlandsgruppen for Palestina i Brussel 19. april i år.
Norske penger til palestinerne går til statsbygging og institusjonsutvikling, som det er i alles interesse at videreføres. Dette blir også understreket fra israelske myndigheter. Selv om norske bistandsmidler ikke finansierer ordningen, vil Norge, som stor bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter, også i fremtiden uttrykke at vi finner praksisen uakseptabel og anbefale at den avvikles.
Jeg viser for øvrig til mitt muntlige svar i spontanspørretimen 27. april 2016.