Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1003 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 28.04.2016
Besvart: 03.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Søkertallene til GLU 1-7 har gått markant ned, samtidig som det er et stort og økende behov for kvalifiserte lærere i årene fremover. Vi er kjent med at HSH har hatt forsøk med felles første år for all lærerutdanning. Det kunne virke som det var flere som søkte seg til GLU 1-7 i forsøksperioden under denne ordningen.
Er dette en ordning statsråden vil vurdere å utvide til flere skoler, og ser statsråden for seg andre tiltak for å styrke søkingen?

Begrunnelse

Søkningen til det største lærerstudiet, GLU 1-7.- trinn, har i år gått ned med 11 prosent siden i fjor, ifølge nye tall fra Samordna Opptak. I år har 2377 søkere dette studiet som førstevalg, 295 færre enn i fjor. Samtidig har Statistisk sentralbyrå beregnet at Norge vil mangle 3400 grunnskolelærere i 2020.
Tall fra lærerutdanningene


• Antall som har en av lærerutdanningene som sitt førstevalg økte med rundt 1,79 % fra i fjor. Året før var økningen på 8,5 %.
• Grunnskolelærer 1.–5. trinn: – 11 % (1557 planlagte studieplasser).
• Mens antall primærsøkere i all høyere utdanning har økt med nesten 15 prosent fra 2010 til 2014, har antall søkere til grunnskolelærerutdanningene bare økt med drøye syv prosent i samme periode.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Evalueringen av allmennlærerutdanningen i 2006 viste at innretningen mot hele grunnskolen, trinn 1 – 10, favnet for bredt til å gi oss de gode, resultatorienterte og kompetente lærerne vi trenger. Dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger er derfor differensierte; i grunnskolelærerutdanning (GLU) for 1. – 7. trinn og GLU for 5. – 10. trinn. I den grad lærerutdanningsinstitusjonene finner at det gir en faglig merverdi å ha noe felles undervisning for de to utdanningene, har de anledning til det. Det er institusjonene selv som må gjøre og utføre de faglige vurderingene. Jeg mener imidlertid at differensieringen er viktig for kvaliteten, og jeg vil ikke innføre noe felles første år nå. Regjeringen vil opprettholde den grunnleggende differensieringen ved overgang til femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå fra 2017.
Jeg er glad for at søkertallene, og formodentlig også antallet lærerstudenter som gjennomfører lærerstudiene, er på vei opp. Samlet for alle lærerutdanningene er årets søking, sammen med fjorårets, den høyeste siden 1997. Dessverre er søkningen til GLU 1-7 langt fra så god som vi ønsker oss, og dette er bekymringsfullt. Dette er den eneste utdanningen som kvalifiserer direkte for undervisning på trinnene 1-4. Jeg har bedt lærerutdanningsinstitusjonene om å rette sine rekrutteringstiltak spesielt mot GLU 1 – 7 og om å følge opp søkerne. Flere lærerutdanninger har såkalte "nudging"-prosjekter i gang. Det innebærer blant annet at de følger opp søkerne fra søknadsfristen i april til de møter opp til utdanningene i august. Det er også mange institusjoner som nå jobber målrettet og aktivt med sosiale medier i rekrutteringssammenheng. Som kjent vil det også bli arrangert forkurs i matematikk for kandidater som har oppnådd karakteren 3, men ikke karakterkravet 4, i matematikk.
Søkertallene gir oss riktig nok en pekepinn om situasjonen, men hvor mange som faktisk begynner på studiene vet vi først etter at studiene har kommet i gang til høsten.
Femårig grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn på masternivå er et langsiktig tiltak for å gjøre det mer attraktivt å bli lærer også for de yngste. Jeg har sagt tidligere at dersom ikke søkningen til GLU 1 – 7 øker etter innføring av femårig lærerutdanning på masternivå, vil jeg vurdere ytterligere tiltak. Det er mange som kan være med å vise hvor viktig, faglig interessant og givende det er å jobbe med de yngste skolebarna: lærerutdanningsinstitusjonene, GLU 1 – 7-studenter og -lærere, skolene, skoleeiere og skoleledere. Mange må bidra sammen med oss til å etterspørre GLU 1 – 7-lærere og stimulere flere til å velge denne yrkesveien.