Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1008 (2015-2016)
Innlevert: 28.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Posten har endret ordningen med hjemmelevering av pakker med landpostbudet fra 1. mars 2016.
Er dette en endring som statsråden stiller seg bak, eller vil han gjøre noe med denne endringen?

Begrunnelse

Denne uken hadde NRK Nordland et oppslag om endringen av hjemmelevering av pakker med landpostbud i Sørfold. Det kommer da frem at posten har endret ordningen om hjemme levering av pakker med landpostbud fra 1.mars 2016. Dette var ikke noe som var forslått når postloven var til behandling i Stortinget våren 2015. Det synes derfor merkelig at posten nå endrer på sin utleveringsordning. Begrunnelsen for endringen sier de er at de kjører så mange bomturer og at de ønsker å bli mere miljøvennlig. Posten har en leveringsplikt og det kan man ikke si de opprettholder men en slik endring.
Statsråden bør klargjøre om det er åpning i postloven til at Posten kan gjøre slike endringer som går utover leveringsplikten og tilbudet for innbyggerne i distriktet. Som kjent er tilbudet allerede tatt ned ved å kutte lørdagsombering av post, ved å kutte på landposttilbudet vil dette føre til et enda dårligere tilbud for noen. Det er både bra og riktig at Posten har fokus på miljøtiltak, men jeg mener at dette miljøargumentet ikke holder, det må være bedre at posten kjører ut til flere en at mange skal kjøre til posten. Jeg mistenker heller at dette er en økonomisk begrunnet endring.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Postens landposttjeneste er et tilbud til postmottakere som bor langt unna et postkontor eller Post-i-Butikk (PiB). Landposttjenesten tilbyr grunnleggende post- og banktjenester i tillegg til å utføre ordinær postbudvirksomhet. En av tjenestene i landpostnettet er hjemkjøring av registrerte sendinger.
Frem til 1. mars i år har landpostbudet først tatt med sendingene på budruten og forsøkt utlevering. Fordi majoriteten av postmottakere ikke er hjemme på dagtid, gir dette mange bomturer.
Posten la derfor om ordningen fra 1. mars i år. Når mottaker får beskjed ved SMS, e-post eller hentemelding på papir om at sendingen er ankommet, kan han eller hun velge å hente sendingen selv eller bestille hjemkjøring på dagtid via internett (mobil og PC) eller telefon (Posten og Bring Kundeservice). Erfaringen så langt er at nesten 99 % av kundene velger å hente selv. Hjemkjøring av registrerte sendinger på dagtid er fortsatt gratis for kundene i landpostnettet.
Det er positivt at denne endringen gir postmottakerne kontroll over når hjemkjøring skal skje og på den måten bidrar til en bedre tjeneste for mottakerne. Det er også lagt vekt på at bestilling av hjemkjøring skal være enkelt. Jeg har tro på at denne endringen kan bidra til at flere kunder i landpostnettet kan få nyte godt av hjemkjøring av pakker, siden man nå vil få utlevert alle pakkene som blir med i landpostrutene!