Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1010 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Tidligere var det klare retningslinjer på at skolebøker ble først tilgjengelig når de både var på nynorsk og bokmål. Nynorsk kommuner opplever i dag at det ofte ikke produseres bøker eller digitale hjelpemidler på nynorsk, eller at det tar lang tid før de er tilgjengelige. God språkforståelse er grunnleggende for all læring.
Hvordan vil ministeren sørge for at nynorsk elever får læringsverktøy på nynorsk til samme tid som bokmålselever?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Opplæringsloven § 2-5 fastsetter at foreldre velger målform i lærebøkene til og med 7. trinn og at elevene selv velger målform i lærebøkene fra og med 8. trinn. For å sikre at elever skal kunne velge lærebøker og læremidler på sin egen målform, er det i opplæringsloven § 9-4 fastsatt krav om språklige parallellutgaver.
I opplæringsloven § 9-4 er det fastsatt at det bare kan benyttes lærebøker og læremidler som foreligger både på bokmål og nynorsk til samme tid. Unntaket er i norskfaget, men lesebøkene i norskfaget i grunnskolen skal ha nok tilfang på begge målformer slik at elevene lærer å lese både bokmål og nynorsk.
I forskriftene til opplæringsloven § 17-1 er kravet om språklige parallellutgaver utdypet. Det følger av forskriften at kravet gjelder læremidler som benyttes regelmessig i opplæringen og dekker vesentlige deler av læreplanen for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Med læremiddel menes alle trykte, ikke-trykte og digitale element som er utviklet til bruk i opplæringa. Det skal gjøres samme vurderinger for trykte og digitale læremidler.