Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1009 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Bømlo kommune har over 200 asylsøkere i mottak, og er blant de kommunene som har flest asylsøkerbarn i skolen og er god på bosetting. Det er utfordrende å tilpasse opplæringen. Skolen har god nytte av direktoratet sin digitale "skolekasse", med samling av ulike oppgaver, lydfiler, tekster, skrive oppgaver og læringsspill. Men ingenting er på nynorsk.
Hvordan vil ministeren sikre at skolekassen også har hjelpemidler på nynorsk, slik at barn i nynorsk kommuner får likeverdig tilgang på gode hjelpemidler for å lære seg norsk?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Da skolekassa.no ble opprettet var det viktig å sikre at målgruppen fikk tilgang til ressurser de kunne ta i bruk raskt, og også uten hjelp fra voksne/lærere. I den første fasen har det vært et begrenset utvalg av læremidler/læringsressurser i skolekassa.no og læremidler/læringsressurser på de mest aktuelle morsmålene (arabisk, dari, phasto, tigrinja og kurmandji) ble prioritert. Det er i dag flere læremidler på skolekassa.no som foreligger både på bokmål og nynorsk.
Utdanningsdirektoratet har laget kriterier for hvilke læremidler som skal legges inn i skolekassa.no fremover. Blant annet er det slik at for læremidler der teksten utgjør en stor del av innholdet, så skal de foreligge både på bokmål og nynorsk. Ifølge forskriften til opplæringsloven § 17-2 kan det imidlertid gjøres unntak fra parallellkravet for læremidler der den norske teksten utgjør en mindre del av læremidlet.