Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1023 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 02.05.2016
Besvart: 10.05.2016 av utenriksminister Børge Brende

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Er utenriksministeren kjent med rapporten fra Palestinian Media Watch (PMW) som har analysert de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningssystem, og vil statsråden offentlig fordømme den type anti-semittisme som vi ser i de palestinske områdene og andre steder?

Begrunnelse

Lederen for Palestinian Media Watch (PMW), Itamar Marcus, besøkte nylig Norge. Under besøket presenterte han rapporten "Opplæring til hat og terror" hvor det fremkommer en rekke konkrete eksempler på at en ny generasjon palestinere læres opp til å avvise Israels rett til å eksistere, og til å slutte seg til kampen mot den jødiske staten. Eksemplene viser at palestinske ledere, både selvstyremyndighetene og i Fatah, bidrar til å fyre opp under en eksisterende antisemittisme som er helt uakseptabel. Samtidig kalles skoler opp etter selvmordsbombere som er ansvarlig for drap på uskyldige israelske sivile.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg er godt kjent med rapporten «Opplæring til hat og terror». Jeg fikk et eksemplar etter at Itamar Marcus fra Palestinian Media Watch og representanter fra Med Israel for Fred hadde et møte i Utenriksdepartementet i april i år.
I forlengelsen av voldsbølgen det siste halvåret har vi med økende bekymring sett en språkbruk som oppfordrer til og hyller voldsbruk. Slike uttalelser har kommet fra aktører på begge sider av konflikten. Fra norsk side har vi i møter både med palestinske og israelske representanter tatt opp vår bekymring for at slike uttalelser kan føre til en eskalering av konfliktnivået og ytterligere polarisering mellom partene. Det er fullstendig uakseptabelt å oppfordre til vold eller gi heltestatus til personer som utøver vold.
Gjennom våre samarbeidspartnere bekjemper Norge hatefulle ytringer både i media, skoleverket og i religiøse kontekster. Norge kritiserer og diskuterer holdninger med begge parter. Trakassering og vold mot personer eller grupper basert på religion er uakseptabelt. Religiøse ledere har et spesielt ansvar for å fremme åpenhet og toleranse.
Vi skal kjempe mot alle former for antisemittisme. Dette er en tematikk som står høyt på regjeringens dagsorden. Arbeidet med en handlingsplan mot antisemittisme er påbegynt, og denne skal foreligge i høst. Regjeringen er, og skal fortsette å være, tydelig i sin fordømmelse av hatefulle ytringer som forherliger voldsutøvelser mot andre folkegrupper.