Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1061 (2015-2016)
Innlevert: 09.05.2016
Sendt: 09.05.2016
Besvart: 12.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan Varanger museum IKS forvente et snarlig svar fra Forsvarsdepartementet på sin søknad om prosjektmidler til et nasjonalt senter og museum for partisanhistorie i Kibert?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere skriftlig spørsmål i sakens anledning, og statsrådens svar av 16. februar i år der hun svarte at Varanger museum IKS skulle få svar i løpet av noen dager.
Status etter at det har gått nesten tre måneder, er at museet verken har fått svar eller penger fra departementet.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 9. mai 2016 med spørsmål fra stortings-representant Helga Pedersen om Varanger museum IKS´ søknad om midler til prosjektet «Nytt lys på partisanene i nord». Prosjektet går ut på å etablere et senter for dokumentasjon og formidling av partisanhistorie i nord.
Som jeg formidlet i mitt forrige svar til representanten Pedersen den 15. februar 2016, ser jeg med stor interesse og velvilje på dette prosjektet. Det er et viktig tiltak for å formidle kunnskap om en del av vår krigshistorie som er altfor lite kjent. Krigsinnsatsen i nord, og lidelsene til Finnmarks befolkning under krigen, må bli obligatorisk kunnskap for de kommende generasjoner. Prosjektet ved Varanger museum vil bidra til dette. Departementet har derfor bevilget kr. 200.000 til en forstudie og signalisert støtte til forprosjektet med kr. 500.000. Departementet stiller seg også positiv til videre støtte i 2017 og 2018 forutsatt budsjettmessig dekning.
Prosjektets leder og ansatte ved Varanger museum IKS, Sigrid Skarstein, ble orientert om dette per telefon fra Forsvarsdepartementet 9. februar. Brevet var godkjent og klart til utsendelse fra departementet 15. februar. Ved en administrativ svikt ble det ikke ekspedert. Dette er beklagelig. Brevet ble ekspedert den 10. mai 2016, sammen med en beklagelse av det inntrufne.