Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1064 (2015-2016)
Innlevert: 09.05.2016
Sendt: 10.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Kan helseministeren redegjøre for på hvilken måte tekniske justeringer, endrede rapporteringsrutiner, og avvisning av pasienter med henvisning (NRK, 26.04.16) påvirker ventetidsstatistikk og oversikt over antallet ventende pasienter, og videre dette synliggjøre dette på en systematisk måte for perioden 2010 og frem til i dag?

Begrunnelse

NRK kunne 26.04.16 fortelle at det hver dag avvises om lag 550 pasienter med henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det er grunn til å tro at fler lignende faktorer kan påvirke hvor mange pasienter som til enhver tid venter på utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten.