Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1090 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 20.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil regjeringen bidra til at stortingsvedtak i langtidsplanen blir gjort gjeldende for finansinnstillingen som vedtas i Stortinget høsten 2016?

Begrunnelse

Fremleggelse av langtidsplanen for Forsvaret er utsatt slik at planen ikke kan vedtas i Stortinget før sommeren.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. mai 2016 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om regjeringen vil bidra til at stortingsvedtak i langtidsplanen blir gjort gjeldende for finansinnstillingen høsten 2016.
Regjeringen har i arbeidet med langtidsplanen foretatt en grundig og helhetlig gjennomgang av hele forsvarssektoren. Det er innhentet råd fra forsvarsjefen, et bredt sammensatt ekspertutvalg, og det er fremmet et sikkerhetsfaglig råd. Innspillene er grundig gjennomgått i regjeringen og er dessuten sett opp mot øvrige samfunnsmessige utfordringer og den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen Norge befinner seg i. Dette har tatt tid, men det har vært nødvendig for å finne gode og bærekraftige løsninger. Nettopp langsiktig bærekraft og en balanse mellom bevilginger, struktur og oppgaver har vært viktig for regjeringen i arbeidet med den nye langtidsplanen. Den strukturen vi skal ha skal kunne øves og trenes til de oppgaver den er gitt, og aktiviteten skal være finansiert.
Arbeidet med langtidsplanen og regjeringens budsjettarbeid er godt synkronisert, og regjeringens tiltak i langtidsplanen vil være reflektert i regjeringens budsjettforslag for 2017. Med dette budsjettet vil regjeringen starte gjennomføringen av langtidsplanen. Således er grunnlaget lagt for at langtidsplanen foreligger til Stortingets behandling av 2017-budsjettet.
Jeg er glad for representanten Huitfeldts ønske om å snarest komme i gang med behandlingen av regjeringens forslag til ny langtidsplan og imøteser et konstruktivt samarbeid, til beste for forsvarssektoren. Stabile og forutsigbare rammer er viktige bidrag til langsiktig bærekraft.