Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Besvart: 23.05.2016 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Statsminister Erna Solberg og forsvarssjefen uttaler seg ulikt om Norges innflytelse på utvelgelsen av de gruppene som skal trenes i norske militære bidraget for å bekjempe ISIL i Syria.
I hvilken grad og hvordan vil Norge kunne påvirke utvelgelsesprosessen?

Begrunnelse

Statsminister Erna Solberg sa i Stortingets spørretime onsdag 4. mai at Norge skal ha en rolle i utvelgelsen av de som skal trenes av blant annet norske styrker i Syria. Solberg sier:

"Det vi gjør, er at vi går inn og deltar også i denne screening-prosessen, og vi vil se hvordan disse soldatene fungerer. Vi vil ha offiserer til stede med et rødt kort som gjør det mulig å trekke det og si at dette går ikke, for dette vil ikke være i tråd med det de personene mener som har tillit til at vi kan gjøre det oppdraget. Det vil alltid være fullmakten til de offiserene og til det støtteapparatet som er i Norge, for dem som er der."

Dette står i motsetning til det en uttalelse fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen i Klassekampen 13.mai, hvor han sier Norge "må stole på amerikanerne" som skal stå for utvelgelsesprosessen, i tillegg til at Jordan skal være delvis involvert. Han sier videre at han ikke har sett de konkrete kriteriene som skal ligge til grunn for utvelgelsen.
Dagbladet 13.mai refereres følgende uttalelse fra forsvarssjefen:

"Han vil ikke gi detaljer om hvilke syriske opprørsgrupper som skal trenes av norske soldater. Det er den amerikanskledede militærkoalisjonen som helhet som velger hvem som skal trenes, og dermed har Norge begrenset innflytelse."

Dette skaper uklarhet rundt Norges mulighet for innflytelse på utvelgelsen av de gruppene som vi skal bidra til å trene.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. mai 2016, med spørsmål fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om det han oppfatter som ulik beskrivelse fra statsministeren og Forsvarssjefen angående norsk påvirkning på hvilke syriske grupper vi skal støtte. Dette oppfattes som om det er uklarheter rundt Norges mulighet for innflytelse på utvelgelsen av de gruppene vi skal bidra til å trene og støtte.
Lysbakken peker på at Forsvarssjefen har uttalt at det er den amerikanskledede koalisjonen som driver det omfattende og systematiske programmet som velger ut hvilke grupper som skal motta trening, rådgivning og støtte. I denne sammenhengen har Forsvarssjefen også uttalt at Norge har begrenset innflytelse.
Det er her viktig å presisere at Norge bidrar til et eksisterende koalisjonsprogram som skal sette de lokale syriske gruppene som velges ut i bedre stand til å frigi områder som i dag er kontrollert av ISIL. Norge skal ikke drive sitt eget program.
Lysbakken hevder at mitt svar i spørretimen skaper uklarhet rundt vår mulighet for å påvirke utvelgelsen av gruppene.
En omfattende og systematisk prosess sikrer at de gruppene som plukkes ut oppfyller de strenge kriteriene som er satt. Denne prosessen ledes av USA, med støtte fra koalisjonspartnere. Dette betyr at også Norge vil ha medbestemmelse på lik linje med øvrige medlemmer av koalisjonen. Etter hvert som vi opparbeidet oss mer kunnskap om gruppene vil vi også kunne bidra mer aktivt i utvelgelsesprosessen.
Den norske styrkesjefen har alltid det vi kaller en «Red Card» autoritet. Det vil si at styrkesjefen vil sikre at oppdrag som utføres er i henhold til det nasjonale mandatet. Både de amerikanske og de norske styrkene vil følge opp styrkene som trenes. Gjennom trening, rådgivning og støtte vil man få et stadig bedre bilde av dem som trenes. Dersom de norske styrkene skulle oppdage forhold som tilsier at gruppene som støttes ikke etterkommer de strenge kravene som settes vil dette bli tatt opp i kommandokjeden.
Stortingsrepresentant Lysbakken stiller et viktig og relevant spørsmål. Det er avgjørende med en omfattende og grundig kontroll og vurdering av de gruppene som skal støttes av koalisjonen. Dette er en vurdering som må gjøres løpende. Selv om det er den amerikanskledede koalisjonen som driver programmet så vil norske styrker bidra til prosessen.