Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1103 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 18.05.2016
Besvart: 24.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I Stortinget den 12. mai, sa justisministeren at nedgangen i soningskøen for menn får direkte og positiv konsekvens for innholdet i soningen for kvinner. Flere soningsplasser for menn gav mer handlingsrom for å individrettet soningsforhold også for kvinner.
Hvilke konkrete forbedringer har kommet kvinnene individuelt til gode som en følge av nedgangen i soningskøen for menn og hvordan har nedgangen i soningskøen for kvinner påvirket soningsforholdene for menn?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: En nedgang i soningskøen og et lavere press på fengselsplasser gjør det mindre nødvendig å la kvinner og menn sone i samme avdelinger.
Som jeg understreket i mitt innlegg 12. mai, skal kvinner som hovedregel gjennomføre straff eller varetekt i egne enheter. Dette gir best mulighet for å tilpasse forholdene etter kvinners særegne behov. Nedgangen i soningskøen har gjort det mulig å frigjøre fengselskapasitet som tidligere ble benyttet til mannlige innsatte, til kvinner. Derfor er Telemark fengsel avdeling Kragerø omgjort til et rent kvinnefengsel, med 18 plasser. Nå er det fire rene kvinnefengsler i Norge i dag: Bredtveit, Ravneberget, Sandefjord og Kragerø med til sammen 144 plasser.
Det er også viktig at kvinner i likhet med menn ikke må vente i soningskø før de får gjennomført straffen. Soningskøen for kvinner har gått ned med 40 prosent det siste året, fra 154 dommer pr. 1. mai i fjor til 92 på samme tidspunkt i år.