Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1110 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Jmf. Innst. 273 S (2015 – 2016), hva blir fordelingseffekten av de foreslåtte endringene i verdsettingssatsene i formuesskatten sammenliknet med referansebanen, inndelt i formuesgruppene negativ formue, 0 kr–500 000 kr, 500 000 kr–1 mill. kr, 1 mill. kr–5 mill. kr, 5 mill. kr–10 mill. kr, 10 mill. kr–50 mill. kr, 50 mill. kr til høyeste praktisk målbare formuesintervall, og over høyeste praktisk målbare formuesintervall?