Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1111 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Jmf. Innst. 273 S (2015 – 2016), hva blir fordelingseffekten av de foreslåtte endringene i verdsettingssatsene i formuesskatten sammenliknet med referansebanen, inndelt i inntektsgruppene 0–200 000 kr, 200 000–400 000 kr, 400 000–500 000 kr, 500 000–600 000 kr, 600 000–1 mill. kr, 1 mill. kr–2 mill. kr, 2 mill. kr-5 mill. kr og over 5 mill. kr?