Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1114 (2015-2016)
Innlevert: 19.05.2016
Sendt: 19.05.2016
Besvart: 26.05.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kvifor reagerte ikkje Forsvaret på meldinga om hendinga i Dalsfjorden i mars?

Begrunnelse

NRK skreiv torsdag 12. mars at innbyggarar skal ha observert det som likna ein ubåt som gjekk med periskopet oppe i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane i påskeveka. Lensmann i Fjaler, Åge Løset, seier til NRK at vitnet som melde inn ubåtobservasjonen i Dalsfjorden er truverdig.
Til NRK uttalar lensmannen at:

«vi fekk ei melding 21. mars om ein mogleg ubåtobservasjon i Dalsfjorden, litt aust for Dale. Vi fekk mellom anna sjå eit videoopptak av det som var ein ubåt i fjorden. Informasjonen formidla vidare vi til Forsvaret og vi bad dei vurdere og følgje dette opp».

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. mai 2016 med spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om hvorfor Forsvaret ikke reagerte på meldingen om hendelsen i Dalsfjorden i mars.
Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø mottok 21. mars en henvendelse fra politiet i Sogn og Fjordane om en observasjon av et uidentifisert objekt i Dalsfjorden. Basert på den oversendte informasjonen fra politiet fulgte Forsvarets operative hovedkvarter sine etablerte prosedyrer for observasjon av uidentifiserte objekter i norsk territorialfarvann. Forsvarets prosedyrer ved slike tilfeller er graderte, men det gjennomføres en grundig vurdering basert på ulike kilder. Forsvarets totale vurdering i dette tilfellet var at det ikke skulle settes i gang et søk i området. Forsvaret vil rutinemessig følge opp observasjonen i Dalsfjorden og har vært i dialog med Førde og Naustdal lensmannskontor.
Jeg vil understreke at innrapportering av observasjoner som den i Dalsfjorden viser hvor viktig sivilbefolkningens årvåkenhet og nysgjerrighet er for å kunne oppdage unormale hendelser langs kysten. Kystbefolkningen i Norge har en lang tradisjon for å kontakte myndighetene dersom de oppdager noe unormalt i sine nærområder, og det engasjementet er det viktig å ta vare på videre. Forsvaret vil fortsette å ta alle henvendelser seriøst og i hvert enkelt tilfelle vurdere eventuelle tiltak.