Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1148 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Statens vegvesen bruker i dag mange underleverandører til ulike oppdrag. Felles for dem er at det ligger et krav til grunn om at sosial dumping ikke er tillat.
Kan statsråden garantere at samtlige som har ulike arbeidskontrakter, hos de underleverandører som benyttes, får sine rettigheter fullt ut ivaretatt, spesielt når det gjelder arbeidstidsbestemmelser og lønn i henhold til gitt avtaleverk?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at bygg og anlegg er en risikobransje for sosial dumping. Regjeringen har betydelig fokus på å bekjempe sosial dumping. Både Statens vegvesen og Jernbaneverket arbeider derfor systematisk med oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i samtlige kontrakter. Der det måtte forekomme brudd på lønns- og arbeidsvilkår, iverksettes tiltak.
I samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stilles det i dag krav til lønns- og arbeidsvilkår i Statens vegvesens og Jernbaneverkets kontrakter. Etatene sikrer seg mulighet til innsyn i timelister, lønnslipper og arbeidsavtaler og er aktive med å kontrollere etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til tariffkrav til lønns- og arbeidsvilkår stilles ytterlige krav for å fremme seriøsitet, slik som begrensning av antall ledd i leverandørkjeden.
Jeg kan forsikre om at Samferdselsdepartementet fortsatt vil ha fokus på kampen mot sosial dumping i transportsektoren de kommende årene.