Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1153 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 30.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Enkelte medier melder i dag om en sak der en straffedømt ble sendt alene for å reise fra Finnmark til Bergen fengsel. Reiseopplegget ble godkjent av kriminalomsorgen, selv om vedkommende var dømt til 8 års fengsel for svært alvorlige lovbrudd.
Er statsråden kjent med dette og deler statsråden kriminalomsorgens begrunnelse om at det var foretatt en vurdering som tilsa at det var forsvarlig at vedkommende reiste alene, gitt det faktum at vedkommende nå har stukket av?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som Justis- og beredskapsminister er jeg ikke involvert i enkeltsaker og var ikke kjent med denne saken tidligere. Jeg ser svært alvorlig på slike hendelser, og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) gjennomgår alle sider ved saken. Det er viktig å få frem all fakta rundt den konkrete saken. Departementet vil motta en rapport når KDI er ferdig med gjennomgangen.
Jeg synes det er beklagelig at saken skaper ekstraarbeid for politiet. Jeg er informert om at politiet og kriminalomsorgen samarbeider for raskest mulig å pågripe den innsatte for gjeninnsettelse i fengsel.