Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1155 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Er statsråden komfortabel med at politiet rår folk til å bruke produktet frå berre ein kommersiell aktør til å merke verdisaka sine?

Begrunnelse

Hjå Teknisk Ukeblad 30. sep. 2015 kan ein lese at Politiet tester ut SelectaDNA, som er ei merkevæske folk kan pensle på verdisaka sine, slik at tingen får ein eigen kode, og som vil vere til hjelp for politiet dersom tingen vert stjålen. Det er eitt privat kommersielt selskap som står bak, og i artikkelen frå TU kan ein få inntrykk av at produktet er noko det offentlege ved politiet rår folk til å bruke.
Ap er tilhengar av vidareutvikling og bruk av DNA-merking. Spørsmålet er difor ikkje om ein er for eller mot ei slik utvikling. Spørsmålet er om ein privat aktør skal få denne presumptive særstillinga å verte "promotert" av politiet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er gjort kjent med at Næringslivets Sikkerhetsråd og Finans Norge har tatt initiativ til et offentlig-privat samarbeid med politiet for å forebygge vinningskriminalitet og øke mulighetene for å spore stjålet gods gjennom såkalt flytende mikromerking av eiendeler.
Som en følge av dette ga Politidirektoratet i juni 2015 sitt tilsagn til at Kripos iverksatte pilotprosjekt for flytende mikromerking med forutsetning om at leverandøren av mikromerkingen ikke ble forfordelt ved en eventuell videreføring av tiltaket.
Bransjeorganisasjonene fant kun én leverandør av flytende mikromerking som kunne muliggjøre sporing av stjålet gods både i Norge og flere andre europeiske land, og der politiet selv kunne søke direkte i registrene over merkede eiendeler.
Politidirektoratet opplyser at flytende mikromerking av eiendeler gjennomføres nå som to pilotprosjekter, i Sør-Øst politidistrikt mot et boligfelt og i Oslo politidistrikt for å forebygge og bekjempe tyveri fra byggeplasser. Det anses hensiktsmessig å utprøve metoden gjennom to ulike prosjekt slik at man får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvorvidt dette er noe man bør videreutvikle. Pilotprosjektene har begrenset varighet og omfang.
Politidirektoratet har opplyst at politiet har vært tydelige på at leverandøren er valgt for en testperiode og at de imøteser konkurranse for å kunne velge de beste produktene og tjenestene på dette området ved en eventuell senere implementering. Aktuelle leverandører som kan ønske å etablere seg i det norske markedet, vil få tilgang på relevant informasjon.
Ifølge Politidirektoratet har politiet vært tilbakeholdne med å bruke merkenavn/firma-navn og understreket at det er metoden flytende mikromerking som utprøves, både som produkt, søkevennlighet i registrene og registreringsvilje hos brukerne. Når næringslivet inngår i et slikt samarbeid er det likevel funnet riktig å opplyse hvem som står bak produktene og tjenestene. Politiets nærmeste samarbeidspartnere i dette prosjektet har vært bransjeorganisasjoner, som igjen har valgt leverandør av produkt.
For øvrig har Politidirektoratet opplyst at politiet i Sverige og Storbritannia har evaluert tilsvarende prosjekter, og norsk politi har tatt kontakt for å få tilgang til deres evalueringsrapporter. Videre har dansk politi et tilsvarende pågående prosjekt.
Jeg er positiv til et samarbeid med næringslivet om å utvikle nye og framtidsrettede produkter for å ivareta tryggheten for den enkelte. Jeg forutsetter samtidig at politiet sørger for å ivareta hensynet til konkurranse og likebehandling i tråd med gjeldende regelverk, og at nye løsninger har god kvalitet som bidrar til effektiv ressursbruk.