Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1190 (2015-2016)
Innlevert: 30.05.2016
Sendt: 30.05.2016
Besvart: 06.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hvilken innvirkning vil en britisk uttreden av EU og derved EØS-samarbeidet få på norsk økonomi på kort og mellomlang sikt?

Begrunnelse

Beregninger den danske regjering har utført, viser at økonomien i Danmark vil bli merkbart svekket hvis Storbritannia forlater EU, kfr. Aftenposten 28.5.16. Prognosene viser at den økonomiske veksten i Danmark vil bli svekket med 0.5 prosentpoeng i år og 0,5 prosentpoeng i 2017.
Hvis Storbritannia går ut av EU-samarbeidet, vil det også innebære at britene går ut av EØS-samarbeidet, da dette bare omfatter land som enten er medlem i EU eller EFTA.
Jeg antar at også den norske regjering har gjort beregninger på hvilke virkninger dette kan ha på norsk økonomi, siden Storbritannia er en av våre største handelspartnere og at vi ved en britisk utmeldelse av EU vil stå uten en handelsavtale med Storbritannia.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet har ikke utført beregninger av konsekvensene for norsk økonomi av en eventuell britisk uttreden av EU. Slike beregninger ville vært svært usikre og i stor grad preget av hvilke forutsetninger en gjør om Storbritannias fremtidige avtalemessig forhold til andre land etter et eventuelt nei i folkeavstemningen. Vi vet lite om hvilke alternative avtaler Storbritannia eventuelt vil kunne få og hvor raskt landet vil kunne få dem. Jeg har ikke ønsket å spekulere i disse forholdene.