Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1191 (2015-2016)
Innlevert: 30.05.2016
Sendt: 31.05.2016
Besvart: 07.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til Helse- og omsorgsministerens svar på skriftlig spørsmål vedrørende spesialisthelsetjenestens oppfølging av barn med autisme og deres familier. Jeg er glad for at statsråden viser til Helse Sør-Øst sitt arbeid med å forbedre dette tilbudet, men det er ikke lett å forstå hvordan departementet og de regionale helseforetakene kan hevde at spesialisthelse-tjenestens oppfølging av denne pasientgruppen er god og forsvarlig.
Kan statsråden gjøre rede for på hvilket faglig grunnlag man kan hevde dette?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I svaret til representanten de Ruiter 27.mai sa jeg at kravet fra departementet til Helse Sør- Øst RHF er at tilbudet til befolkningen er forsvarlig og godt.
Jeg la til i mitt svar at departementet normalt ikke vil pålegge de regionale foretakene å følge en bestemt behandlingsprosedyre. Hvis forsvarlighetskravet er ivaretatt, ligger det til de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar å utforme tjenestetilbudet.
Det er Statens helsetilsyn som kan gi en vurdering av om tilbudet som gis til barn med autisme er forsvarlig.
Jeg vil likevel gjenta at jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF vurderer tilbudet som gis ved Akershus universitetssykehus HF når det regionale foretaket gjennomgår tilbudet til barn med autisme og deres familier, og at vurderingen skjer i samarbeid med brukere, kommuner og bydeler.