Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1195 (2015-2016)
Innlevert: 30.05.2016
Sendt: 31.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at sykehusene praktiserer pasientrettighetsloven på en enhetlig måte basert på en klar og korrekt lovforståelse?

Begrunnelse

Dagens Medisin avslørte 26.05 i år at andel og antall henviste pasienter som har blitt tildelt juridisk rett til behandling i sykehusene, er mer enn halvert i perioden 2011-2015. Det synes å være åpenbar risiko for at en betydelig andel pasienter ikke har fått rett til behandling i tråd med pasientrettighetslovens intensjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 1194 til skriftlig besvarelse, som jeg oppfatter å være et dekkende svar også for spørsmål nr. 1195.