Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2015-2016)
Innlevert: 01.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 10.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Som et resultat av regjeringens kutt i bevilgninger har Innovasjon Norge gjennomgått en stor nedbemanning. Innovasjon Norge har også lovet å kutte saksbehandlingstid betraktelig, fra 60 til 4 dager.
Hvor lang er saksbehandlingstiden nå i 2016 sammenliknet med tilsvarende periode i 2014 og 2015?

Begrunnelse

Regjeringen kuttet kraftig i bevilgningene til Innovasjon Norge på statsbudsjettet for 2015. Innovasjon Norge har som resultat måttet gjennomføre en nedbemanningsprosess. Dette er krevende for enhver organisasjon og menneskene i den. Innovasjon Norges medarbeidere og deres kompetanse og arbeidsmiljø er avgjørende for å lykkes som kunnskapsbedrift og å være et effektivt og nyttig virkemiddel for Norges næringsliv.
I 2013 og 2014 ble det gjennomført en bred evaluering av Innovasjon Norge. Bedriftenes viktigste tilbakemelding var at saksbehandlingstiden var altfor lang. For bedriftene er hastighet i markedet avgjørende og det blir dermed avgjørende for nytten av virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge har satt dette på agendaen og lovet å redusere saksbehandlingstiden fra 60 til 4 dager.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nærings- og fiskeridepartementet setter ikke krav til hvor lang saksbehandlingstiden hos Innovasjon Norge skal være. Departementet gir imidlertid i eierforventningsbrev og oppdragsbrev føring om at saksbehandlingen skal ivareta kundenes behov for raske tilbakemeldinger og kravet om forsvarlig saksbehandling.
Innovasjon Norge har satt et mål om å redusere saksbehandlingstid for etablerertilskudd i fase én. Innretningen på ordningen ble endret i 2014, hvor tilskuddet ble delt i to faser. Fase én omfatter tilskudd til markedsavklaring, mens fase to er tilskudd til kommersialisering for prosjekter som har bevist at det finnes et marked for forretningsideen.
Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for etablerertilskudd fase én i 2014 var 35 dager, men det var betydelige variasjoner mellom distriktskontorene og gründere i enkelte deler av landet kunne tidligere ha en ventetid på opptil 60 dager. I 2015 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ifølge Innovasjon Norge redusert til 16 dager for året sett under ett.
I 2015 opprettet Innovasjon Norge Gründersenteret i Førde. 1. april i år overtok senteret alle søknader om etablerertilskudd i fase én. Hensikten er å gi gründerne en mer effektiv og enhetlig saksbehandling. Opprettelsen av senteret forventes å ytterligere redusere saksbehandlingstiden og bidra til at gründere over hele landet får like rask behandling av sin sak.
Innovasjon Norge rapporterer ikke om saksbehandlingstid for selskapet som helhet, ettersom ordningenes innretning varierer betydelig og dermed også utredningsbehovet for den enkelte sak. På grunn av mindre kompleks saksbehandling for etableretilskudd fase én, mener Innovasjon Norge det er forsvarlig og hensiktsmessig å sette et konkret mål for saksbehandlingstiden for denne ordningen.